Sociale veiligheid

Bij Scouting Tjarda Hillegom vinden we sociale veiligheid belangrijk.
Dit betekent dat onze leden beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag, zoals zeden, pesten, verduistering, groepsdruk, geweld, enzovoort.
Al onze vrijwilligers en 18+ leden tekenen de gedragscode.

De gedragscode geeft aan welke grenzen er zijn in het contact met minderjarigen en is opgesteld volgens de richtlijnen van Scouting Nederland.

Elke vrijwilliger en 18+ lid heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Grensoverschrijdend gedrag en het niet aanleveren van een VOG is een reden om leden/vrijwilligers te weren en uit te schrijven als lid van Scouting Tjarda Hillegom.

Bij het aanstellingsbeleid voor leidingleden van de speltakken, bestuur en ouderraad volgen we een intakeprocedure. Deze bestaat uit een intakegesprek, het aanvragen van een VOG, het ondertekenen van de gedragscode, 3 maanden proeftijd, (waarin er feedbackrondes zijn en twee gesprekken) en een stamadvies naar de groepsraad. Vervolgens wordt door de gehele (aanwezige) groepsraad (bestaande uit alle leidingleden/bestuur/ouderraad) gestemd of het aspirant leidinglid kan toetreden als leiding en daarmee ook als groepsraadlid.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is iemand waar je naar toe gaat als je wilt praten over de manier van omgaan met elkaar. Dit geldt voor alle leden, ouders, leiding en bestuur. De vertrouwenspersoon gaat in gesprek over de vraag of situatie en zal samen met diegene bespreken welke stappen er gezet kunnen worden. De afspraak is dat het bestuur geïnformeerd wordt over elke ingediende casus. Dit gebeurt anoniem.

Verder zal de vertrouwenspersoon één keer per jaar met het bestuur overleggen over de algemene ervaringen binnen de vereniging en de eventueel te nemen (preventieve) maatregelen.

Tjarda heeft ervoor gekozen om twee vertrouwenspersonen aan te stellen. Dit zijn Karin en René. Zij zijn te bereiken door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@tardahillegom.nl

Gedragscode
Huishoudelijk reglement