Sociale veiligheid

Bij Scouting Tjarda Hillegom vinden we sociale veiligheid belangrijk.
Dit betekent dat onze leden beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag, zoals zeden, pesten, verduistering, groepsdruk, geweld, enzovoort.
Al onze vrijwilligers en 18+ leden tekenen de gedragscode.

De gedragscode geeft aan welke grenzen er zijn in het contact met minderjarigen en is opgesteld volgens de richtlijnen van Scouting Nederland.

Elke vrijwilliger en 18+ lid heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Grensoverschrijdend gedrag en het niet aanleveren van een VOG is een reden om leden/vrijwilligers te weren en uit te schrijven als lid van Scouting Tjarda Hillegom.

Het aanstellingsbeleid voor leidingleden van de speltakken, bestuur en ouderraad bestaat uit een intakegesprek, het aanvragen van een VOG, het ondertekenen van de gedragscode, 3 maanden proeftijd en het instemmen door de gehele (aanwezige) groepsraad (bestaande uit alle leidingleden/bestuur/ouderraad).

Vertrouwenspersoon

Jeugdleden Leiding lid van eigen leidingteam
Ouders Oudervertegenwoordigers
Leidingleden Teamleider of collega-groepsbegeleider
Bestuursleden Voorzitter bestuur of ander bestuurslid

Uiteraard kan, indien gewenst, iemand anders binnen Scouting Tjarda Hillegom als vertrouwenspersoon fungeren, maar de genoemde personen zijn vanuit de organisatie de aangewezen vertrouwenspersonen.

Gedragscode
Huishoudelijk reglement